Pages

Mahatma Gandhi


“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it. Truth stands, even if there be no public support. It is self sustained.”

"Kesalahan tidak akan pernah menjadi kebenaran walaupun di promosikan berkali-kali oleh khalayak ramai, sebaliknya kebenaran juga tidak akan menjadi kesalahan walaupun tidak dilihat oleh orang-orang. Kebenaran akan tetap tegak  walaupun tanpa dukungan publik, kebenaran akan mempertahankan dirinya sendiri". Mahatma Gandhi